Trang nhất » Linh kiện và Phụ tùng » Động cơ » Máy móc kỹ thuật » Ứng dụng đồng bộ-Loại khác

Ứng dụng đồng bộ-Loại khác

Ứng dụng đồng bộ-Loại khác

Ứng dụng đồng bộ-Loại khác

Bảng biểu về cần cẩu dùng động cơ dầu Diezel
Model Loại động cơ Diezel Công suất/Tốc độ
kw/r/min
Mômen cực đại/ chuyển tốc
N.m/r/min
12t D6114ZLQ5B 158/2200 790/1400
16t D6114ZLQ5B 158/2200 790/1300
20t D6114ZLQ5B 158/2200 790/1400
25t D6114ZLQ2B 184/2200 958/1300
50t D6114ZLQ1B 205/2200 1112/1300~1500
Bảng biểu về xe trộn bê tông dùng động cơ Diezel
Model Loại động cơ Diezel Công suất/Tốc độ
kw/r/min
Mômen cực đại/ chuyển tốc
N.m/r/min
Xe trộn bê tông 90 C6121ZG13a 156/2200 828/1400
C6121ZG13d 162/2200 844/1400
Xe trộn bê tông 100 C6121ZG13b 187/2200 969/1400
Xe trộn bê tông 60 D6114ZG1B 140/2200 670/1540
Bảng biểu về máy lu dùng động cơ Diezel
Model Loại động cơ Diezel Công suất/Tốc độ
kw/r/min
Mômen cực đại/ chuyển tốc
N.m/r/min
Máy lu 4YF26 C6121ZG16b 174.5/2200 912/1400
Máy lu SR26RM C6121ZG16g 187/2200 969/1400
Bảng biểu về xe xếp dỡ dùng động cơ Diezel
Model Loại động cơ Diezel Công suất/Tốc độ
kw/r/min
Mômen cực đại/ chuyển tốc
N.m/r/min
Xe xếp dỡ ZL9A D6114ZGB 160/2200 850/1300~1500
Bảng biểu về máy xúc dùng động cơ Diezel
Model Loại động cơ Diezel Công suất/Tốc độ
kw/r/min
Mômen cực đại/ chuyển tốc
N.m/r/min
Dung tích gàu múc 0.8m3 D6114ZG4B 105/1900 660/1320
Dung tích gàu múc 1m3 D6114ZG7B 125/2100 700/1400
Dung tích gàu múc 1.2m3 D6114ZG14B 147/2200 760/1540
Bảng biểu máy móc tác nghiệp tại khu dầu mỏ dùng động cơ Diezel
Model Loại động cơ Diezel Công suất/Tốc độ
kw/r/min
Mômen cực đại/ chuyển tốc
N.m/r/min
Tời máy kéo TJL17 C6121ZG01c 142/1700 957/1400
Máy tu bổ giếng XJ C6121ZG16a 187/2200 969/1400
TRANG CHỦ