Trang nhất » Dữ liệu download

1. Danh mục phụ tùng thay thế

(1). Động cơ cho máy phát điện

6ETAA11.8-G31 12V135AZD+A0023 12V135AZLD+A0024 12V135BZLD+A0026 12V135BZLD1+A0111 12V135BZLD2+A0025 G128ZLD+G0036 G128ZLD1+G0034 G128ZLD2+G0106 G128ZLD11+G0035 SC4H95D2+H2607 SC4H115D2+H2608 SC4H160D2+H2415 SC4H180D2+H2161 SC5D108D+DB0879 SC7H230D2+H2418 SC7H250D2+H2162 SC8D220D+DB0884 SC9D245D+DBL0885 SC9D280D2+DBL2134 SC9D340D2+DBL2382 SC12E460D2+E2901 SC13G355D2+G0234 SC13G420D2+G0206 SC15G500D2+GL0008 SC25G610D2+GV0200 SC27G830D2+GV0001 SC33W990D2+W0010 SC25G690D2 GV0201 SC27G755D2 GV0004 SC27G830D2 GV0003SC33W1150D2+W0019+20150521
SC27G900D2+GV0302 SC33W990D2+W0034 SC33W1150D2+W0035

(2). Động cơ dùng cho tầu thuyền

D683ZLCA9B+DB1432 G128ZLCa+G0096 G128ZLCa1+G0097 D683ZLCA3B+B1624514427 G128ZLCa2+G0099 G128ZLCa3+G0101 G128ZLCa4+G0059 SC15G420CA2+GL0002 SC15G460CA2+GL0007 SC15G500.1CA2+GL0006 SC15G500.1CA2+GL0214 SC15G500CA2+GL0009 SC33W680CA2+W0013 Danh mục phụ tùng thay thế của động cơ dùng cho tầu thuyền seri D683 SC4H160CF2+H3278 SC7H230CF2+H2883

(3). Động cơ cho máy móc kỹ thuật

6C215-2+DB0952 6CL280-2+DBL0711 6CL320-2+DBL2667 C6121ZG61+C0075 SC9D220G2B1+DBL1803 Danh mục phụ tùng thay thế của động cơ cho máy móc kỹ thuật seri 114 SC7H125.1G2B+H2682

(4). Động cơ khí thiên nhiên

SC9DT220D+DBLT2866 SC13GT260D2+GT0114 SC13GT304D+GT0111 SC13GT525D+GT0175

2. Hướng dẫn sử dụng và bảo dưỡng động cơ

Hướng dẫn vận hành động cơ seri D114 Hướng dẫn vận hành động cơ seri E Hướng dẫn vận hành động cơ seri G128
Hướng dẫn sử dụng động cơ seri W – Tiếng Anh và Tiếng Trung Hướng dẫn sử dụng động cơ cho hệ thống nhiên liệu điều khiển điện tử seri H Hướng dẫn sử dụng hệ thống nhiên liệu động cơ seri H cho ứng dụng máy phát điện Hướng dẫn sử dụng máy điều tốc điện tử seri ESG2002 (cho ứng dụng động cơ SDEC)

3. Hướng dẫn vận hành và bảo trì động cơ

Hướng dẫn vận hành và bảo trì động cơ seri D9 & 6CL Hướng dẫn vận hành và bảo trì động cơ điều khiển điện seri E Hướng dẫn vận hành và bảo trì động cơ seri E -S00013984+01 Hướng dẫn vận hành và bảo trì động cơ seri H -S00013037+01 Hướng dẫn vận hành và bảo trì động cơ seri SC9DF -S00015345+01 Phụ lục cho hướng dẫn vận hành và bảo trì bộ động cơ sử dụng tại địa phương-00011695+03